افغان وکلاتحق شما, مسئولیت مادر زبان شما
افغان وکلات

اولین دفتر آسیب بین الفرهنگی در هالند! اگردر نتیجه کار کرد دیگری به شما آسیب رسیده باشد، پس می خواهید که طرف مسوول جبران این آسیب را کند

حق شما, مسئولیت ما

ما راهنمایی درست می نماییم در پرونده درخواست جبران آسیب از طرف مقابل. متخصصین بین الفرهنگی ما در خدمت شما هستند!

در زبان شما

افغان وکالت با اعضای کار می کند که در پهلوی هالندی یک یا چند زبان دیگر را نیز می دانند. این شامل ترکی، عربی، مراکشی، روسی، بلغاری، لهستانی، انگلیسی, دری، فارسی و فرانسوی است.

طریق کار ما

اگر شما انتخاب کنید که از طریق ما به منافع خود برسید، در خانه شما وعده می گذاریم. یا در هر مکان دیگر که می خواهید. دراین گفتگو همه موضوعات مربوط به ادعای شما مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ما درباره ماهیت حادثه بحث می کنیم و در مورد ارزیابی مسئولیت حادثه با شما معلومات می دهیم. ممکن است شما نیاز به جمع آوری اطلاعات اضافی داشته باشید.

علاوه بر این، ما در مورد آسیب، بهبود و طریق درمان که تجربه کرده اید و عواقب آن برای وضعیت کار و خانه شما صحبت می کنیم. بر اساس این، آسیب دیدگی شما را بررسی می کنیم و هم نظر خود را مورد این که چه مبلغی به دست بیاورید ارایه می کنیم. ما همچنین شما را در مورد نحوه حل و فصل ادعای شما و اینکه چه کسانی درگیر هستند مطلع می سازیم.

براساس محتوای گفتگو ما با شرکت بیمه مربوطه تماس خواهیم گرفت و پس از آن ما با آنها در مورد رویکرد (بیشتر) به طرح جبران خسارت موافقت خواهیم کرد.

بعد به شما در مورد پیشرفت و تحولات که در آن وجود دارد، اطلاع می دهیم.

نظر دوم (امکان پذیر شدن پرونده شما):
این نیز اتفاق می افتد که ما ، پس از ارزیابی امکان سنجی پرونده تان از طرف یک شرکت ذیربط،  پرونده تان را  از یک شرکت دیگر روی دست بگیریم. گاهی اوقات روابط بین طرفین مختل می شود، که ممکن است این کار ما مفید باشد.

De Letselschade Raad:

 مسوول بررسی و امتحان روند حل و فصل ادعاهای طرفین است و با ایشان قرار هایی می گذارد در باره ی  معیار های جبران، محتوای قضایا و پیشرفت تعدادی از پروسه ها و گزارش تلفات ترافیکی.

  

یک پرونده آسیب دیده گی چطورپیش میرود؟

گام ۱: صحبت نخست

گام ۲: مسئولیت و قبول پرونده

گام ۳: قبل پرداخت و دیدار از خانه

گام ۴: تصویب آسیب

گام ۵: حل و فصل

هنگامی که شما تصمیم می گیریدتا نفر مقابل را مسوول قرار بدهید، یک پرونده آسیب را آغاز کرده اید. ما گام هایی را برای جبران درست آسیب برای شما می گذاریم.

گام ۱:‌صحبت (رایگان) نخست

پس از گزارش حادثه (از طریق تلفن، ای میل، و غیره) ما به شما تلفون می کنیم و برای صحبت نخست در دفتر خود، در خانه شما یا محل مورد نظر شما قرار می گذاریم.

ما در مورد وقوع حادثه، آسیب، محدودیت ها، وضعیت کاری و هزینه های مصرف شده بحث می کنیم. پس از قبول پرونده با شما در مورد آسیب دیدگی مفصل صحبت می نماییم.

پس از اتمام فرم ابتدایی، پرونده ی آسیب شما توسط یکی از متخصصین ما مورد بررسی قرار می گیرد. شما یک پیام در این مورد دریافت خواهید کرد.

این به نفع شماست که اسناد هزینه های پس از حادثه را درست نگه دارید. اسناد مربوطه را باید متواتر به شخص مسوول پرونده آسیب تان بفرستید.

گام ۲: مسئولیت و قبول پرونده

علت حادثه، یا طرف مقابل، توسط ما مسوول قرار داده می شود. اگر ما بعد از 2 تا 3 هفته نامه ای از بیمه او دریافت نکرده ایم، با آنها تماس خواهیم گرفت.

ما بیمه را بررسی خواهیم کرد که آیا مسئولیت پرونده قبول شده است یا خیر.بسیاری اوقات، بیمه  تنها وقتی تصمیم میگیرد که مشتری آنها از آسیب برای شان گزارش بدهد. به طور منظم اتفاق می افتد که طرف مقابل نمی خواهند همکاری کنند، که منجر به بحث در مورد پذیرش مسئولیت صورت میگیرد.

زیان این کار طویل شدن پرونده می باشد. نظر به Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)  از De Letselschaderaad  یک شرکت بیمه مجبور است تا در بین ۳ ماه تصمیمش را در مورد قبول یا رد پرونده ی آسیب بگیرد. اگر بیمه طرف مقابل تمایل به قبول مسئولیت نداشته باشد، متخصصین بخش آسیب ما با آنها داخل یک بحث حقوقی می شوند. در این بحث اسناد هایی مانند گزارش پلیس و اظهارات شاهدان مهم هستند.

در پرونده های آسیب با طرف های مختلف مکاتبه های زیاد صورت می گیرد که زمان طولانی را در بر می گیرد، چون باید منظر جواب هر طرف باید بود. بنا از شما خواهش به عمل می آید تا صبر داشته باشید.  مطمئنا، شما را از هر گونه تغییرات مهم مطلع خواهیم کرد.

 

گام ۳: قبل پرداخت و دیدار از خانه

به مجرد این که طرف مقابل (بیمه مسوول) مسوولیت آسیب را تصدیق کند، ما از بیمه برای شما پیش پرداخت درخواست می کنیم. پیش پرداخت برای جبران هزینه های شما است که در طول دوره بهبودی مصرف کرده اید. با توجه به پرونده و هزینه ها، بازدید از خانه مشترکا با بیمه طرف مقابل در نظر گرفته می شود. در جریان بازدید از خانه، بعد های مختلف آسیب مورد بحث قرار می گیرند. بسته به بهبودی قربانی، پرونده را می توان در طی این بازدید از خانه حل و فصل کرد. اگر مسیر درمان هنوز ختم نشده باشد، هر دو طرف منتظر نتایج می مانند.

گام ۴: تصویب آسیب: حالت آسیب

در طی روند حل و فصل پرونده ی شما، ما بهبودی شما را دقیق زیر نظر می داشته باشیم. ما به طور متواتر از پزشکان و متخصصان شما اطلاعات پزشکی را برای شناسایی بهتر آسیب هایی که رخ داده است، می گیریم. ما پس از اجازه کتبی شما از اطلاعات پزشکی تان را درخواست می کنیم.

وقتی که شما (تقریبا) دیگرهیچ شکایتی نداشته باشید و بتوانید مانند قبل از حادثه عمل نمایید،  ممکن است پرونده ی آسیب شما حل و فصل شود. این امر پیچیده تر می شود اگر شکایت های شما به علت آسیب دائمی ناپدید نشوند. در این صورت، یک متخصص پزشکی بر اساس پرونده پزشکی شما، زمان ختم مسیر درمان شما را تصمیم می گیرد. این زمانی است که تمام درمان ها به اتمام رسیده اند و پزشکان دیگر انتظار بهبود و یا بدتر شدن وضعیت سلامت شما را نداشته باشند. در این صورت ضروری است که آسیب های آینده را مورد توجه قرار دهیم.

ما به طور مرتب حالت آسیب را بررسی می کنیم تا از بیمه ی طرف مقابل برای شما پیش پرداخت بگیریم. این پیش پرداخت را می توانید برای تامین هزینه درمان پزشکی خود استفاده نمایید. بعضا اتفاق می افتد که بیمه طرف مقابل از خانه تان بازدید نماید. این به این معنی است که مسوول پرونده ی شما در Randstad Personenschade  و یک متخصص بیمه از شما در خانه ی تان بازدید به عمل می آورند. این کار برای درست نشان دادن حالت شما انجام می یابد. در جریان این گفتگو، شما همچنین می توانید تمام سوالات و نظرات خود را از هر دو مسوول پرونده ی تان و متخصص طرف مقابل مطرح نمایید. برای اینکه قادر به جبران خسارت باشد، باید اسناد مصارف تان را داشته باشید. مانند: اگر شما مجبور به پرداخت هزینه شخصی بیمه خود هستید، پس یک کپی از یادداشتی که برای این کار دریافت کرده اید، ارسال کنید. به این ترتیب، ما می توانیم بدون بحث این مصرف را از بیمه طرف مقابل درخواست کنیم.

.

گام ۵: حل و فصل

اگر وقت آن باشد که مرحله نهایی پزشکی شما به پایان برسد، می توانیم به حل و فصل پرونده آسیب برسیم. حل و فصل پرونده  آسیب شما می تواند در جریان ملاقات در خانه ی شما هم صورت بگیرد. هنگام ارزیابی درخواست، بیمه مسوول به اسناد حمایتی، پرونده پزشکی و دلایل  شما نگاه خواهد کرد. سپس بیمه طرف مقابل پیشنهادی ارائه خواهد کرد. اگر ضرورت باشد ما پیشنهاد آنها را رد کرده و با استدلالهای روشن آنها را از حق به جانب بودن خود متقاعد خواهیم کرد. در طول مرحله حل و فصل، متواتر با شما در تماس می باشیم. از شما انتظار میرود تا با شواهد زیادی در مورد اثبات آسیب خود شامل قضیه باشید. در نهایت، ما بحث را دنبال خواهیم کرد تا نتیجه ای را که مورد پذیرش همه جوانب است به دست بیاوریم.

جبران آسیب به شکل مستقیم  توسط بیمه طرف مقابل به حساب بانکی قربانی حادثه پرداخته می شود. اغلب پرونده پس از آن توسط یک توافقنامه تصدیقی به شمول  تامین مالیاتی حل و فصل می شود. جبران خساره عموما در طول 2 تا 3 هفته پرداخت می شود، اما گاهی اوقات ممکن است چند ماه طول بکشد.

آیا طرف مسوول مخالف با مبلغ درخواست شده است و مایل نیست مذاکره کند؟ در آن صورت، ما به شما  توصیه می کنیم تا پرونده تان را برای بررسی از طریق پرونده های مدنی پیش ببرید. اگر پرونده ی شما از این نگاه نظر مثبت دریافت کند، وکیل ما روند قانونی را آغاز خواهد کرد.